سرور مجازی گیم

گیم سرور پلن-3
 • 3GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2 CORE CPU
 • 200GB Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
گیم سرور پلن-4
 • 4GB RAM
 • 60GB HDD
 • 3 CORE CPU
 • 300GB Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
گیم سرور پلن-5
 • 6GB رم
 • 70GB هارد
 • 4 CORE CPU
 • 400GB Trafic
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
گیم سرور پلن-6
 • 8GB رم
 • 80GB هارد
 • 5 CORE CPU
 • 500GB Trafic
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
گیم سرور پلن-7
 • 10GB رم
 • 90GB هارد
 • 8 CORE CPU
 • 600GB Trafic
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
سرور ماینکرافت - برنزی

کنترل پنل اختصاصی

 • 30 گیگ هارد سرور
 • 4 گیگ مقدار رم
 • 4 هسته پردازنده
سرور ماینکرافت - نقره ای

کنترل پنل اختصاصی

 • 35 گیگ هارد سرور
 • 6 گیگ مقدار رم
 • 4 هسته پردازنده
سرور ماینکرافت - طلایی

کنترل پنل اختصاصی

 • 40 گیگ هارد سرور
 • 8 گیگ مقدار رم
 • 4 هسته پردازنده
سرور ماینکرافت - الماس

کنترل پنل اختصاصی

 • 45 گیگ هارد سرور
 • 10 گیگ مقدار رم
 • 6 هسته پردازنده