سرور مجازی گیم

گیم سرور پلن-1 0 موجود است
 • 1GB RAM
 • 30GB HDD
 • 1 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود-منصفانه Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
گیم سرور پلن-2 0 موجود است
 • 2GB RAM
 • 40GB HDD
 • 2 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • AFRANE-ParsOnline DataCenter
گیم سرور پلن-3
 • 3GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
گیم سرور پلن-4
 • 4GB RAM
 • 60GB HDD
 • 4 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
گیم سرور پلن-5
 • 6GB رم
 • 70GB هارد
 • 4 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
گیم سرور پلن-6
 • 8GB رم
 • 80GB هارد
 • 6 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
گیم سرور پلن-7
 • 10GB رم
 • 90GB هارد
 • 6 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
سرور ماینکرافت - برنزی

کنترل پنل اختصاصی

 • 10 حداکثر تعداد بازیکن
 • 20 میلیون بلوک اندازه بازی
 • 3 گیگ مقدار رم
 • 2 هسته پردازنده